mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Praha 4
Katastrální území: Lhota u Dolních Břežan

GPS: 49°58'17.430"N, 14°25'4.173"E


součást kulturní památky

Číslo rejstříku ÚSKP: 11739/1-1879

 

součást národní kulturní památky

Číslo rejstříku ÚSKP: 163

 

 Šance u Točné

V severovýchodním cípu severní části oppida Závist se nachází novověké vojenské opevnění, které nechalo výrazné stopu v terénu. V blíže neznámé době, snad za období třicetileté války, se zde usadilo a opevnilo vojsko. Akce není doložena písemnými prameny, ale forma opevnění patrně nepřipouští jinou interpretaci.

Z opevněného vojenského tábora se nad povrchem terénu dochovaly výrazné teréní úpravy obvodového valu laténského oppida. Celá severní část terénního výběžku, který lemuje pravěká hradba je upravena pro postavení děl větší ráže. Celkem lze napočítat minimálně deset dělostřeleckých okopů umístěných v koruně valu.

Nejvýraznějším objektem je zarovnaná plošina trapézovitého tvaru o rozměrech vnitřní plochy 30-50 m x 60 m (plošina se rozšiřuje severovýchodním směrem). Celá je lemována příkopem, jehož západní část nepochybně využila starší pravěký příkop. Vnitřní plocha je velká 0,2 ha a přístup na ní vede od severu neodtěženou nájezdovou rampou. Nejasná je datace přechodů přes příkop pod severní linií laténského oppida, nachází se jich zde celkem pět a zdá se, že jsou uměle dosypány.

Trapézovitý útvar byl původně opatrně ztotožňovám s možným ohrazeným okrsket typu viereckschanze a byl dáván do souvislosti s vedlejším oppidem. Ovšem brzy došlo k oprávněné kritice této interpretace, objekt totiž kromě velikosti nemá žádné znaky laténským čtyřúhelníkovitých valů. Začalo se uvažovat o možnosti, že se jedná o vrcholně středověké, nebo raně novověké vojenské ležení. Někdy byla s objektem hypoteticky spojováno táboření vojsk císaře Zikmunda, před obléháním Vyšehradu, což lze vzhledem k tvaru fortifikace a existenci výrazných okopů pro děla zcela jistě také vyloučit. Nejpravděpodobněji se tak skutečně jedná o opevněný tábor z dob třicetileté války, jehož součástí je i reduta na protější straně údolí, která patrně hájila možný přístup Břežanským údolím od východu.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika