mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Mělník
Katastrální území: Jestřebice u Kokořína

GPS: 50°27'9.892"N, 14°33'49.603"EŠvedský val u Šemanovic

Západně od Šemanovic na Kokořínsku leží fortifikace nejasného stáří. Lokalita je občas považována za hradiště, pozůstatky obléhacího opevnění nebo Švédy postavené ležení z třicetileté války.

Jedná se o val přepažující ostrožnu, který je doplněn vnějším příkopem. Po důkladné prohlídce lokality nepovažuji za pravděpodobné hradištní stáří, protože terénní konfigurace není příliš příznivá (severní strana neposkytuje příznivé podmínky pro ochranu) a v okolí lze najít mnoho pro stavbu hradiště zajímavějších lokalit. Ostrožna je ukončena malým tvrzištěm? zvaným Kostelíček.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika