mapa

Kraj: Královehradecký
Okres: Trutnov
Katastrální území: Velký Vřešťov

GPS: 50°21'19.895"N, 15°45'39.367"EVelký Vřešťov II - obléhací tábor

Lehce přes 300m východně od hradu Velký Vřešťov leží ostrožna opevněná již v době bronzové. Dochované opevnění využili obléhatelé (Hradečtí na popud Jiřího z Poděbrad) v roce 1467 k dobytí hradu.

Vrcholová plošina leží téměř ve stejné výšce jako jádro hradu. Opevnění ze starších dob se dochovalo v podobě valu a vnějšího příkopu a obléhatelům ho stačilo jen lehce upravit. Na vrcholu valu patrně vztyčili palisádovou hradbu, možná i částečně vyčistili příkop. Vnitřní plocha vykazuje několik terénních reliktů, které lze spojovat s činností obléhatelů. Především je to úprava a srovnání terénu v severozápadním cípu, místě nejblíže k hradu. Zde stálo více kusů těžkých palných zbraní a další stály podél západní hrany, kde se také dochovaly četné terénní úpravy pro jejich provoz. Zhruba ve středu opevněné plochy jsou tři deprese nejasného účelu. Může se jednat o zásobnice na potraviny, nebo vojenského materiálu. V jihovýchodním rohu se nachází krátký obloukovitý val s mírným příkope posavený proti vnitřní ploše. Může se jednat o tzv. velitelské stanoviště případně sklad střelného prachu. V samém jihovýchodním cípu byl snesen val zhruba v délce 10m, vzniklá plošina může být i dělostřeleckou baštou.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika