mapa

Kraj: Vysočina
Okres: Pelhřimov
Katastrální území: Rozkoš u Humpolce

GPS: 49°32'40.783"N, 15°22'57.088"E


součást kulturní památky (hrad)

Číslo rejstříku ÚSKP: 35556/3-3032Orlík - rozhledna

Subtilní věž hradu Orlík byla v roce 2014 zpřístupněna vloženou ocelovou konstrukcí. Čtverhranná věž o základu pouhých 5,5m byla původně vysoká přes 22m. Spodní část byla plně vyzděná a v horní části se nacházela šachta s vloženým schodištěm. Do věže se vstupovalo po dřevěné lávce z paláce. Věži destruovala zhruba od místa, kde začínala šachta celá západní část. V roce 1913 došlo k částečné opravě věže, další práce na opravách prováděl Klub českých turistů v letech 1939 - 41.

Po revoluci se objevily první plány na zpřístupnění věže k rozhledovým účelům. V té době se dokonce jednalo o dostavění a zastřešení věže. K tomu NAŠTĚSTÍ nedošlo. Další snahy o zpřístupnění spadají do let 2007 a 2008, v té době ještě vcelku autentický střep věže odolal. Jinak tomu již bylo po roce 2013 (snaha postavit rozhlednu tu byla stále), kdy se opět objevila studie zpřístupnění s návrhem podoby rozhledny. V listopadu 2013 došlo k odsouhlasení stavby i k nešťastnému schválení vestavby odbornou institucí. Výsledná podoba je ještě vcelku uspokojivá. Chybný a špatný je samotný nápad zpřístupňovat střep věže středověkého hradu, lze jen doufat, že jednou dojde k jejímu šetrnému odstranění.

Stavba proběhla v letních měsících roku 2014 a slavnostní zpřístupnění se událo 12.11 téhož roku. Rozhledna sestává ze dvou částí. Nejdříve obtáčí točité schodiště ocelový nosník v místech, kde je věž neporušená a poté stoupá stejně řešené schodiště místem, kde věž destruovala. Železná konstrukce obklopující schodiště vede v místech destruované zdi a nepřesahuje vnější půdorys dochovaných částí věže. V nejvyšší části se nachází čtverhranná vyhlídková plošina půdorysně odpovídající věži.

Rozhled částečně blokují vzrostlé stromy a vidět je především okolí a blízký Humpolec. Vstup je možný v době otevření tohoto zbytečně dostavovaného hradu a vstupné je poměrně vysoké.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika