mapa

Kraj: Karlovarský
Okres: Karlovy Vary
Katastrální území: Tisová u Nejdku

GPS: 50°20'47.416"N, 12°44'27.229"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 12419/4-4877Pajndl

Na konci 19.století byl na hřebeni Tisovského vrchu k rozhledu využíván mohutný skalní blok. Částečně ale výhled blokovaly stromy a tak se rozhodlo o výstavbě rozhledny.

Stavba byla realizována od července roku 1895 do srpna 1897. 1.9 poté byla rozhledna slavnostně otevřena. Protože měla velký úspěch, byla k ní v roce 1908 přistavěna restaurace. Rozhledna nebyla během 2.světové války udržována a chátrala. Restaurace zanikla a nahradil jí dřevěný přístřešek. Rozhledna v 2.polovině 20.století dále chátrala a v roce od počátku 70-tých let byl její stav velmi špatný. V letech 1986-87 konečně došlo k nutným opravám. Celkem pěti ocelovými svorníky ze železných U profilů byl stažen plášť rozhledny, opravena byla i vyhlídková plošina a přístup k ní. V roce 1993 byla zapsána mezi kulturní památky. Další opravy na rozhledně proběhly v roce 1997, tedy na její 100-leté výročí.

Rozhledna je vystavěna z žulových kvádrů a tyčí se do výšky 21m. Má přibližně čtvercový půdorys s rozměry 5x5m a tloušťkou zdiva 1,3m. Vstupní otvor je valeně zaklenutý, záklenky mají také všechny okenní otvory. Na vyhlídkovou plošinu se stoupá točitým schodištěm. Vyhlídková plošina vynesená na kamenných konzolách se nachází ve výšce 18m a není zastřešena. Obvod plošiny zabezpečuje zdobené železné zábradlí. Uprostřed plošiny se nachází osmiboký dřevěný přístřešek se zasklenými okny, který kryje jehlancová střecha.

Rozhledna je volně přístupná a nabízí celokruhový výhled na Krušnohoří, Doupovské hory, Tepelskou vrchovinu, vidět je například Klínovec, Krásenský vrch, Krudum, Dyleň a Slavkovský les. Za příznivého počasí lze dohlédnout na Šumavu.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika