mapa

Kraj: Ústecký
Okres: Louny
Katastrální území: Stradonice u Pátku

GPS: 50°22'20.620"N, 13°58'16.701"EStradonka - Keltské Valy

Jihovýchodně od Stradonic na Lounsku se nachází s pozůstatky starého hradiště, na jehož valu byla nedávno postavena malá rozhledna. Slavnostní otevření proběhlo za deště dne 18.7.2010. Svým tvarem má připomínat věž keltského hradiště.

Rozhledna je zakotvena ve 12 betonových pilotech. K nim jsou připevněny mohutné kulatiny, které jsou nosnou konstrukcí celé stavby. "Podvěží" je vymezeno nízkou palisádou a vede do něj úzký vchod. Na vyhlídkovou plošinu, která se nachází ve výšce 2,35m nad úrovní koruny valu se vystupuje šikmým žebříkem z kulatinek. Vyhlídková plošina je zabezpečena zábradlím ze čtyř vodorovných kulatin, které jsou zašpičatěny a mají zhruba 30cm široké rozestupy. Plošinu zastřešuje do krovů otevřená stanová střecha, která je pokrytá šindelem. Vrchol střechy dosahuje výšky 6m. Výbavou vyhlídkové plošiny je lavice s "vrcholovou knihou" a prkna s popsaným a vyobrazeným výhledem.

V těsné blízkosti rozhledny je informační tabule s odpočinkovou lavicí. Zhruba 30m za rozhlednou se nacházejí sluneční hodiny, jejichž gnómon nahrazuje stojící postava osoby, která chce zjistit časový údaj.

Vstup na rozhlednu je volný a celokruhový výhled zahrnuje panorama Českého Středohoří, část Krušných hor, nedaleký Házmburk a v neposlední řadě plochu celého pozdně halštatského hradiště, na jehož valu stojí.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika