Zde se nacházejí vrcholně středověká a renesanční městská opevnění, latrány hradů a další opevněná sídliště městského charakteru ze středověku. Dále zde naleznete barokní městké pevnosti, barokní opevnění starších měst a v budoucnu sem přidám i opevněné středověké vesnice.