Tato kategorie sdružuje městská opevnění a k hradům přihrazená opevnění městského charakteru. Texty začínají stavebním vývojem. Hlavní důraz je poté kladen na popsání dochovaných částí s popisem jejich umístění. Dočasně jsou do této kategorie zařazeny i obléhací tábory středověkých hradů a polní opevnění z doby husitské a z třicetileté války a také barokní pevnosti.