V této kategorii jsou zajímavé objekty a místa, které na svých toulkám po fortifikacích zašlých časů nacházím. Jsou zde zámky, sakrální objekty, mlýny větrné i vodní. Dále kameny vydávané za menhiry, přírodní a technické zajímavosti a vůbec zajímavosti všeho druhu, které mě zaujmou a nehodí se do žádné jiné kategorie. Zcela cíleně pak fotografuji mohyly, mohylníky a další archeopamátky.