V této kategorii jsou zastoupeny hrady a jejich zříceniny, tvrze a jejich zříceniny, ale i opevněné městské paláce, komendy, refungia, či prospektorská stavnoviště. U zaniklých, nebo přestavěných objektů se snažím nafotit i to málo co zbylo. Ať už je to náznak terénní situace, nebo část zdiva zakomponovaná v pozdější přestavbě. Texty se soustředí na popis stavby, historii přestaveb a především na popis opevnění. Také fotografie se snaží zachycovat hlavně fortifikační složku objektů.