mapa

Kraj: Ústecký
Okres: Teplice
Katastrální území: Kostomlaty pod Milešovkou

GPS: 50°32'46.448"N, 13°52'41.946"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Pařez
KločKostomlaty

V roce 2016 se mi v datech leteckého laserového skenování podařilo zachytit podezřelou strukturu, která obepíná vrchol kopce Kloč v Českém středohoří. Vrch Kloč (někdy také Pařez) je se svými 736 m n. m. třetím nejvyšším kopcem celého Českého středohoří. Po ověření v terénu je jasné, že se jedná o dosud neznámé hradiště.

Po celém obvodu ohrazená plocha dosahuje výměry 1 ha, linie opevnění vede téměř po vrstevnici v poměrně prudkém svahu. Vnitřní plocha stoupá do svého středu, který fortifikační linii převyšuje o 11 m. Opevnění má dnes formu kamenitého valu, který má z vnitřní strany výšku až 0,4 m a maximální šířku 8 m. V severním průběhu je val protnutý recentní cestou, která poté stoupá na vrchol k recentní kamenné mohyle. Popis opevnění začněme od místa, kde linii protíná turistická cesta na vrchol kopce. Východní část severní části ohrazení je poničena menší, již nepoužívanou cestou, která se v severovýchodním cípu opevnění větví. Její jižní pokračování vede podél mírně se stáčejícího valu, který je cestou značně poškozen. V těchto místech lze pozorovat menší skalní výchozy, z nichž některé jsou do linie opevnění zapojeny. Po zhruba 35 m se cesta od opevnění oddálí a opevnění se pozvolna stáčí k jihozápadu. V tomto a navazujícím úseku, který vede k severozápadu je na vnitřní straně kamenitého valu znatelná sníženina vzniklá vybíráním materiálu pro jeho stavbu. V jižním průběhu val nabývá na mohutnosti i šířce. Západní, přibližně 100 m dlouhý úsek se postupně z valovitého profilu mění na pouhou terasu a poměrně prudkým svahem pokračuje k severu k místu, kde se prudce stáčí k východu. Ve formě výrazné terasy pokračuje až k recentní cestě na vrchol, kde jeho popis započal.

Zatím není jasné datování celého objektu, přesto se o něj lze pokusit. Z kopce jsou známy depoty, které jsou datovány do pozdní doby bronzové, do téže doby je datováno zhruba jeden kilometr vzdálené Štěpanovské hradiště (k.ú. Radovesice u Bíliny). Vzhledem k tomu, že vrchol hory Kloč je pro sídelní funkci zcela nevhodný, je možné, že fungoval jako doplněk (pohřbívání, rituální funkce) pro blízké velké hradiště.

Lokalitu publikuji, protože již byla podrobena detektorovému průzkumu a také byla nedávno zmíněna v odborné literatuře.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika